Stichting ROLLEN VOOR SPIEREN

Contactgegevens

RSIN 860539209
KvK 76187446
Martin  Lamkincour 3c
6225 EM Maastricht
info@rollenvoorspieren.nl

Missie en doelstelling

De stichting heeft als doel het verzamelen van gelden en het verlenen van (financiële) ondersteuning bij onderzoek naar spierziekten, met name de spierziekte Friedreich Ataxie;  en het verrichten van alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. Het doel van de stichting is om voor minstens 90% het algemeen belang te dienen. Daarom is er ook zeker geen sprake van een winstoogmerk. Dit is terug te vinden in artikel 2 lid 3 van de statuten van de stichting. en valt ook af te leiden uit het feit dat ontvangen donaties (“winst”) binnen een redelijke termijn een goede bestemming krijgen die in overeenstemming is met de doelstelling van de stichting.

Bestuur

De stichting is 23 oktober 2019 opgericht en heeft een bestuur bestaande uit drie personen. Het bestuur is benoemd voor onbepaalde tijd. De bestuurders ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden. Er bestaat wel een mogelijkheid dat zij een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs, in de uitoefening van hun functie, (artikel 3 lid 5 van haar statuten) hebben gemaakt.

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter:                dhr. G.W.J. (Glenn) Wijntjens                  g.wijntjens@gmail.com / 0031-(0)6-18878883
Penningmeester:   dhr. G.M.Y. (Gilbert)                                     gjoskin@hotmail.com / 0031-(0)6-41187671
Secretaris:                mevr. A.A.R. (Anne)                                     annehayen@hotmail.com / 0031-(0)6-21884256

 Activiteiten  verleden

Voor het verwerven van donaties heeft de stichting, in de persoon van Glenn Wijntjens, onder meer deelgenomen aan de volgende sportevenementen:

IRONMAN Maastricht 2018
TCS halve marathon Amsterdam 2018
Edosports beermile 2018
Groene loper run halve marathon Maastricht 2019
Nightrun IRONMAN Maastricht 2019
Wielerfestival Cauberg 2019
Edosports beermile 2019
Halve marathon Eindhoven 2019

Met deze activiteiten zijn donaties ontvangen en is er aandacht verkregen voor mensen met een spierziekte, meer specifiek de spierziekte Friedreich Ataxie. Hiermee zijn de doelen van de stichting behaald.

Activiteiten toekomst

De stichting zal de toekomstige activiteiten voortzetten op dezelfde manier zoals de activiteiten uit het verleden. De stichting zal, in persoon van Glenn Wijntjens, blijven deelnemen aan sportevenementen. Glenn zal hierbij ondersteund worden door zijn vrienden. 

Als voornaamste activiteiten om donaties te verwerven is de stichting voornemens om de komende periode onder andere aan de volgende sportevenementen deel te nemen:

Groene loper run Maastricht 2020
Maastricht mooiste 2020
IRONMAN 5150 Maastricht 2020
Halve marathon Eindhoven 2020
Sfeervol Meerssen run 2020
Beklimming Mont Ventoux

Financiële verantwoording

Binnen 6 maanden na afloop van het eerste boekjaar zal de financiële verantwoording over ten minste het laatste boekjaar worden gepubliceerd op deze website. De financiële verantwoording bestaat onder meer uit:

  • de balans
  • de staat van baten en lasten
  • een toelichting