Stichting ROLLEN VOOR SPIEREN

Contactgegevens

RSIN 860539209
KvK 76187446
Oranjeplein 6
6224 KD Maastricht
info@rollenvoorspieren.nl

Missie en doelstelling

De stichting heeft als doel het verzamelen van gelden en het verlenen van (financiële) ondersteuning bij onderzoek naar spierziekten, met name de spierziekte Friedreich Ataxie;  en het verrichten van alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. Het doel van de stichting is om voor minstens 90% het algemeen belang te dienen. Daarom is er ook zeker geen sprake van een winstoogmerk. Dit is terug te vinden in artikel 2 lid 3 van de statuten van de stichting. en valt ook af te leiden uit het feit dat ontvangen donaties (“winst”) binnen een redelijke termijn een goede bestemming krijgen die in overeenstemming is met de doelstelling van de stichting.

Bestuur

De stichting is 23 oktober 2019 opgericht en heeft een bestuur bestaande uit drie personen. Het bestuur is benoemd voor onbepaalde tijd. De bestuurders ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden. Er bestaat wel een mogelijkheid dat zij een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs, in de uitoefening van hun functie, (artikel 3 lid 5 van haar statuten) hebben gemaakt.

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter:                 dhr. W.H.J. (Willie) Wijntjens                              w.wijntjens@ziggo.nl / 0031-(0)6-21504075
Penningmeester:    dhr. G.M.Y. (Gilbert) Joskin                                  gjoskin@hotmail.com / 0031-(0)6-41187671
Secretaris:                mevr. A.A.R. (Anne) Hayen                                   annehayen@hotmail.com / 0031-(0)6-21884256

Activiteiten 

Voor het verwerven van donaties heeft de stichting, in de persoon van Glenn Wijntjens (samen met zijn vrienden), onder meer deelgenomen aan de volgende sportevenementen:

IRONMAN Maastricht 2018
TCS halve marathon Amsterdam 2018
EDOsports beermile 2018
Groene loper run halve marathon Maastricht 2019
Nightrun IRONMAN Maastricht 2019
Wielerfestival Cauberg 2019
EDOsports beermile 2019
Halve marathon Eindhoven 2019
EDOsports 70.3 triathlon 2020
EDOsports sprint triathlon 2020
IRONMAN 5150 Maastricht 2020
Onbegrensd Avontuur 6 daagse wandeltocht Franse Alpen 2020
Swim to Fight Cancer 2021
rideATAXIA 17 km lopen 2021
Antwerp 10 miles 2021
Groene Loper Run 10 km 2021
Maastricht Running Festival 10 km 2022
Maastrichts Mooiste 10 km 2022
IRONMAN 70.3 Maastricht 2022
Maastrichts Mooiste 10 km 2022
rideATAXIA 50 km fietsen 2023
Sfeervol Meerssen Run kwart marathon 2023

Daarnaast is er geld ingezameld door:

Supermarkt Plus Quaedvlieg emballage actie 2022
Stichting Aktie68 kledingsinzamelingsactie 2022
Verkoop van het boek “Een lach met tranen” – Glenn Wijntjens

Met deze activiteiten zijn donaties ontvangen en is er aandacht verkregen voor mensen met een spierziekte, meer specifiek de spierziekte Friedreich Ataxie. Hiermee zijn de doelen van de stichting behaald.

Financiële verantwoording

Binnen 6 maanden na afloop van het eerste boekjaar zal de financiële verantwoording over ten minste het laatste boekjaar worden gepubliceerd op deze website. De financiële verantwoording bestaat onder meer uit:

  • de balans
  • de staat van baten en lasten
  • een toelichting